SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSchwelb, Egon
dcdateaccessioned2022-01-18T12:35:10Z
dcdateavailable2022-01-18T12:35:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31660
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczeopce (státní občanství);
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengoption (citizenship)
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengGermany
dctitleczeStátní občanství rodinných příslušníků podle česko-slovensko-německé smlouvy č. 300/1938 Sb.
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-3/#2
dcdescriptionpagination87-95
dcdescriptionpdfpagerange1-9