Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2040-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVerner, Vladimír
dccontributorauthorSvoboda, Emil ml.
dccontributorauthorBallenberger, Karel
dccontributorauthorStach, Jindřich
dcdateaccessioned2022-01-18T16:36:59Z
dcdateavailable2022-01-18T16:36:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31682
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Ještě ke smlouvě č. 300/1938 Sb. z. a n. ; Exekuce z důvodu zákonného práva alimentačního na důchody přiznané ; Žaloby proti nálezům rozhodčích soudů a výborů v oblasti pracovního práva ; Zdanění a zpoplatnění remunerací
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-4/#7
dcdateembargoend2040-01-01
dcdescriptionpagination151-165
dcdescriptionpdfpagerange1-15