SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMuchka, František
dcdateaccessioned2022-01-31T08:25:58Z
dcdateavailable2022-01-31T08:25:58Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31744
dclanguagecze
dcsubjectczedaňová politika
dcsubjectczepoplatky
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczeobchodní společnosti
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengtax policy
dcsubjectengfees
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengcorporations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeKteré výdělkové společnosti podléhají poplatkovému ekvivalentu?
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravniPrakse/4-1939-2/#3
dcdescriptionpagination53-65
dcdescriptionpdfpagerange1-13