SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorValvoda, Miloš
dcdateaccessioned2022-02-01T11:24:46Z
dcdateavailable2022-02-01T11:24:46Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31882
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectczeveřejné dražby
dcsubjectczenemovitosti
dcsubjectengcorporation law
dcsubjectengauctions
dcsubjectengreal property
dctitleczeVliv zákazu zvyšování cen na nucené dražby nemovitostí
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravniPrakse/5-1940-4/#1
dcdescriptionpagination129-135
dcdescriptionpdfpagerange1-7