Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2067-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBulín, Hynek
dcdateaccessioned2022-02-10T12:22:55Z
dcdateavailable2022-02-10T12:22:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32009
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Přerušení civilních sporů do rozhodnutí NOC při námitce nepřiměřenosti ; Přenesení poručenských a opatrovnických věcí, projednávaných německými soudy mimo území Protektorátu, na soudy protektorátní ; Jazyková úprava ; Lhůta k přiznání k dani z obratu za rok 1941 ; Povinné výtisky neperiodických tiskovin
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-4/#6
dcdateembargoend2067-01-01
dcdescriptionpagination124-128
dcdescriptionpdfpagerange1-5