SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFiala, Josef
dccontributorauthorHerda, Josef
dccontributorauthorZettl, Jaroslav
dccontributorauthorMálek, Jaroslav
dccontributorauthorHemer, Miloš
dccontributorauthorHrubý, Josef
dccontributorauthorSvoboda, Otakar
dcdateaccessioned2022-05-11T14:50:46Z
dcdateavailable2022-05-11T14:50:46Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32117
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Odklad exekuce podle § 7 vl. nař. č. 44/40 Sb. ; Soudní příslušnost pro žaloby proti Protektorátu Čechy a Morava, je-li žalováno odvětví protektorátní správy, které spravuje komisařský vedoucí německé národnosti ; Nedostavení se osoby, jež má býti zbavena svéprávnosti ; K odměně konk. správce ze zvláštní podstaty ; Prakse proti ochraně nájemníků ; Nájemné v přípustné míře zvýšené (§ 1, odst. 2, č. 1 zák. o ochr. náj.) ; Neodčitatelnost poplatkového ekvivalentu od základu přímých daní ; Nařízení o částečném zdanění staveb dočasně osvobozených od domovní daně ; Vyměřování a placení daní z majetku zabaveného nebo propadlého
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-2/#8
dcdescriptionpagination84-96
dcdescriptionpdfpagerange1-13