SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStoklasa, Jan
dcdateaccessioned2022-05-11T14:50:46Z
dcdateavailable2022-05-11T14:50:46Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32120
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectczekapitálové společnosti
dcsubjectczespolečenský kapitál
dcsubjectengcorporation law
dcsubjectengcorporate enterprises
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeÚprava společenského kapitálu u kapitálových společností ve smyslu vlád. nař. č. 141/1942 Sb.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-2/#3
dcdescriptionpagination45-50
dcdescriptionpdfpagerange1-6