Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2051-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBrož, Alois
dccontributorauthorPolicar, Václav
dccontributorauthorZettl, Jaroslav
dccontributorauthorHrdlička, Vladimír
dccontributorauthorLepič, František
dcdateaccessioned2022-05-12T08:45:37Z
dcdateavailable2022-05-12T08:45:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32178
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - I vkladní knížka s heslem jest papírem au porteur a platí pro její nabytí § 371 o. zák. ob č. a nikoli § 367 o. z. obč. ; Povinnost nemanželského otce hradit náklady na dětskou výbavičku a kočárek ; Změna podniku jako důvod zániku či jen zmenšeného zájmu na odpovědnost pojištění? ; Spory o přípustnost pořadu práva ; Exekuce podle notářského osvědčení a žaloba podle § 39, č. 1 nebo 5 ex. ř.; Odpis dvanáctin u přímých daní vybíraných srážkou
dctypeArticle
munipositionnumber10
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-6/#10
dcdateembargoend2051-01-01
dcdescriptionpagination246-256
dcdescriptionpdfpagerange1-11