Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2052-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorChyský, Jiří
dccontributorauthorSušil, Zdeněk
dccontributorauthorHrubý, Josef
dccontributorauthorSedláček, Václav
dccontributorauthorHora, Jiří
dcdateaccessioned2022-05-12T08:45:38Z
dcdateavailable2022-05-12T08:45:38Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32183
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Může býti zaměstnanec současně tichým společníkem? ; Výpověď s okamžitou účinností ; Vládní nařízení č. 103/1943a 118/1943 a zákon o ochraně nájemníků ; Zápis propachtování podniku do obchodního rejstříku ; K pohledávkám cizozemských věřitelů proti býv. Československu ; Prostředky k udržení měnové stability
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-6/#7
dcdateembargoend2052-01-01
dcdescriptionpagination225-243
dcdescriptionpdfpagerange1-19