page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMunka, Jozef
dcdateaccessioned2022-06-28T13:09:49Z
dcdateavailable2022-06-28T13:09:49Z
dcdateissued1926
dcidentifier000593975
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32497
dcformatextent86 s.
dclanguageslo
dcpublisherNákladom vlastným
dcsubjectczedomovské právo
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengright of settlement
dcsubjectczePodkarpatská Rus
dcsubjectengCarpathian Ruthenia (Ukraine)
dctitlesloDomovské právo a štátne občanstvo platné na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi : (Praktická príručka)
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialKošice
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN