page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKoutský, Otakar
dcdateaccessioned2022-06-30T11:57:56Z
dcdateavailable2022-06-30T11:57:56Z
dcdateissued1901
dcidentifier000317220
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32529
dcformatextent55 s.
dclanguagecze
dcpublisherOdbor české společnosti národohospodářské
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczevodní právo
dcsubjectczezemědělství
dcsubjectengreal property law
dcsubjectengagriculture
dcsubjectengwater law
dctitleczeVodní dráhy a naše zemědělství
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPardubice
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN