page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHermann-Otavský, Karel
dcdateaccessioned2022-06-30T12:08:25Z
dcdateavailable2022-06-30T12:08:25Z
dcdateissued1930
dcidentifier000405217
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32537
dcformatextent152 s.
dclanguagecze
dcpublisherK. Hermann-Otavský
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczecenné papíry
dcsubjectczeobchodní smlouvy
dcsubjectczeobchodní zákoník
dcsubjectczeobchod
dcsubjectengcommerce
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengsecurities
dcsubjectengtrade agreements
dctitleczeO obchodech podle čtvrté knihy všeobecného zákona obchodního
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition3., dopl. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN