Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2067-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTáborský, Eduard
dcdateaccessioned2022-08-09T12:16:21Z
dcdateavailable2022-08-09T12:16:21Z
dcdateissued1946
dcidentifier000069725
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32589
dcformatextent220 s.
dclanguagecze
dcpublisherMelantrich
dcsubjectczedruhá světová válka (1939-1945)
dcsubjectczemezinárodní vztahy
dcsubjectczezahraniční politika
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengWorld War (1939-1945)
dcsubjectenginternational relations
dcsubjectengforeign policy
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNaše věc : Československo ve světle mezinárodního práva za druhé světové války
dctypemezinarodni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition1. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2067-01-01