SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorArndts, Karl Ludwig
dcdateaccessioned2022-08-10T07:13:14Z
dcdateavailable2022-08-10T07:13:14Z
dcdateissued1886
dcidentifier000314608
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32685
dcformatextentxv, 370 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické jednoty
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczedluhopisy
dcsubjectczezajištění závazků
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengbonds
dcsubjectenglaw of obligations
dcsubjectengsecurity of obligations
dctitleczeUčební kniha pandekt. Oddělení druhé, kniha třetí, O závazcích
dctitlealternativeczeArndtsova učební kniha pandekt. Oddělení druhé, kniha třetí, O závazcích
dctitlealternativeczeL. Arndtse ryt. z Arnesbergu učební kniha pandekt
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Praze
dccontributortranslatorPreissler, František
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN