SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorArne, Thomas Augustine
dcdateaccessioned2022-08-10T07:20:14Z
dcdateavailable2022-08-10T07:20:14Z
dcdateissued1884
dcidentifier000314610
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32693
dcformatextentxv, 204 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické jednoty
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengprivate law
dcsubjectengrights in rem
dctitleczeUčební kniha pandekt. Kniha první, Nauky všeobecné První díl, Náuky všeobecné a práva věcná
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Praze
dccontributortranslatorPreissler, František
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN