page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNeubauer, Franz
dcdateaccessioned2022-08-10T12:03:26Z
dcdateavailable2022-08-10T12:03:26Z
dcdateissued[1925]
dcidentifier000989362
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32737
dcformatextent600 s., obr. příl.
dclanguageger
dcpublisherIm Verlage des Gendarmerie-Jubiläumsfonds
dcsubjectczečetnictvo
dcsubjectczedějiny policie
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectenggendarmery
dcsubjectenghistory of police
dcsubjectengWorld War (1914-1918)
dcsubjectengAustria
dctitlegerDie Gendarmerie in Österreich 1849-1924
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR