page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBrix, Jindřich
dccontributorauthorZel’ d Arlon, Hermann van
dcdateaccessioned2022-08-10T12:07:50Z
dcdateavailable2022-08-10T12:07:50Z
dcdateissued1909
dcidentifier000856730
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32741
dcformatextentxvi, 638 s.
dclanguagecze
dcpublisherEduard Grégr a syn
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczestátní služba
dcsubjectczepolicie
dcsubjectczečetnictvo
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengcivil service
dcsubjectenggendarmery
dcsubjectengpolice
dctitleczeSprávní a policejní služba : příruční a učebná kniha pro strážce bezpečnostních úřadů
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dccontributortranslatorKlečka, Karel
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN