page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPantůček, Ferdinand
dcdateaccessioned2022-08-10T12:10:31Z
dcdateavailable2022-08-10T12:10:31Z
dcdateissued1917
dcidentifier000876529
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32745
dcformatextent50 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Klubu konceptního úřednictva zemského výboru Království českého
dcsubjectczesousedské právo
dcsubjectczesousedské vztahy
dcsubjectengneighbor’s relations
dcsubjectengneighbor’s rights
dctitleczeNěco k právu sousedskému novely
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN