Abstract(s)

Text tištěn souběžně v maďarštině

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBauer, Gustav
dccontributorauthorNovák, Pavol
dcdateaccessioned2022-08-12T11:04:38Z
dcdateavailable2022-08-12T11:04:38Z
dcdateissued1921]
dcidentifier000599870
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32809
dcdescriptionabstractczeText tištěn souběžně v maďarštině
dcformatextent171 s.
dclanguageslo
dclanguagehun
dcpublishers.n.
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczedomovské právo
dcsubjectengright of settlement
dcsubjectengcitizenship
dctitlesloČs. štátne občianstvo, domovské právo, opcia a priznanie čs. štátneho občianstva = CSSZ. állampolgárság, községi illetöség, opció és a CSSZ. állampolgárság elismerése
dctitlealternativehunCSSZ. állampolgárság, községi illetöség, opció és a CSSZ. állampolgárság elismerése
dctypeustavni-pravo
dctermsspatial[Košice
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN