page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPavlíček, Antonín
dcdateaccessioned2022-08-12T11:27:34Z
dcdateavailable2022-08-12T11:27:34Z
dcdateissued1902
dcidentifier000577475
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32813
dcformatextent176 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczedějiny bankovnictví
dcsubjectczešekové právo
dcsubjectenghistory of banking
dcsubjectenglaw of cheque
dctitleczeChek ve vědě a v zákonodárství
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN