SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDohnálek, Jan
dccontributorauthorJíša, Antonín
dcdateaccessioned2022-09-27T06:59:48Z
dcdateavailable2022-09-27T06:59:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33030
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Nájemník poživatelův a vlastník domu ; Nová pravidla o vybírání obecní dávky z nájemného a domovních poplatků v Praze ; Ocenění domů pro daň z majetku - obecní dávky
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-1/#7
dcdescriptionpagination29-33
dcdescriptionpdfpagerange1-5