SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJíša, Antonín
dccontributorauthorŠpaček, Antonín
dccontributorauthorKrálíček, Antonín
dcdateaccessioned2022-09-27T07:41:30Z
dcdateavailable2022-09-27T07:41:30Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33050
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Přesun platební povinnosti při placení obecní dávky a poplatků z nájemného, pokud tyto byly zvýšeny ; Ocenění domů pro daň z majetku ; Výhrada trestního stíhání podle § 18 zák. č. 108/1933 Sb.
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-2/#5
dcdescriptionpagination73-76
dcdescriptionpdfpagerange1-4