Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2059-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJíra, Jaroslav
dccontributorauthorKocna, Adolf
dccontributorauthorDohnálek, Jan
dccontributorauthorHrubý, Josef
dccontributorauthorCerman, Jiří
dccontributorauthorNovák, Jiří
dccontributorauthorHalouzka, Vlad.
dccontributorauthorPalečkov-Passerová, Drahomíra
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dcdateaccessioned2022-09-27T09:09:45Z
dcdateavailable2022-09-27T09:09:45Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33066
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - K osmdesátinám prof. Dra. Augusta Miřičky ; Žaloba o rozdělení spoluvlastnictví ; Majetkový vklad tichého společníka ; Lhůta, na kterou se výpověď dává, podle zákona o ochraně nájemníků ; Výpověď podle § 3 vl. nař. č. 248/1941 sb. o ochraně nájemníků (účely válečně důležité) ; Novelovaný výpovědní a stěhovací řád (zejména i v poměru k ochraně nájemníků) ; Hranice mezi pokusem a přípravným jednáním ; Promlčení vyměřovacího práva proti nabyvateli u dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí ; Daň důchodová z vkladových úroků
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-3/#6
dcdateembargoend2059-01-01
dcdescriptionpagination126-144
dcdescriptionpdfpagerange1-19