SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMüller, Zdeněk
dcdateaccessioned2022-09-27T09:41:07Z
dcdateavailable2022-09-27T09:41:07Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33088
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Příspěvek k pojmu výpovědi z bytu a řízení o ní
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-4/#5
dcdescriptionpagination192-194
dcdescriptionpdfpagerange1-3