SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČerný, Miroslav
dccontributorauthorNýdl, Bohumil
dccontributorauthorJíra, Jaroslav
dccontributorauthorBarnet, František
dcdateaccessioned2022-09-27T11:02:40Z
dcdateavailable2022-09-27T11:02:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33099
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Jsou mimořádné poměry vyvolané válkou důvodem k zamítnutí žaloby o zrušení spoluvlastnictví k nemovitosti? ; Je vkladní knížka heslem vázaná auporteur papírem? ; Změna judikatury nejv. soudu stran trestnosti t. zv. absolutně nezpůsobilého pokusu ; Likvidace spolku
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-5/#3
dcdescriptionpagination218-228
dcdescriptionpdfpagerange1-11