SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHendrych, Stanislav
dccontributorauthorJanatka, František
dcdateaccessioned2022-09-27T11:02:40Z
dcdateavailable2022-09-27T11:02:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33100
dclanguagecze
dctitleczeStavovské hlídky - Změny v listině advokátů v Čechách v době od 1. července 1943 do 25. března 1944 ; Změny v osobním stavu notářů v Čechách a na Moravě
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-5/#7
dcdescriptionpagination239-240
dcdescriptionpdfpagerange1-2