SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTarabrin, Evžen
dccontributorauthorJanatka, František
dcdateaccessioned2022-09-27T12:48:18Z
dcdateavailable2022-09-27T12:48:18Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33113
dclanguagecze
dctitleczeStavovské hlídky - Poznámky k nové úpravě zastupování chudých advokáty ; Valná hromada notářů obvodu notářské komory v Praze
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-6/#8
dcdescriptionpagination316-320
dcdescriptionpdfpagerange1-5