SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKocna, Adolf
dcdateaccessioned2022-09-27T12:48:18Z
dcdateavailable2022-09-27T12:48:18Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33116
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczevýslech v trestním řízení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectenginterrogation (criminal procedure)
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeVliv podání žádosti za odložení výslechu na lhůtu stanovenou v § 213, odst. 2 z.o p.d.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-6/#3
dcdescriptionpagination271-275
dcdescriptionpdfpagerange1-5