SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČerný, Miroslav
dccontributorauthorKocna, Adolf
dccontributorauthorVacura, Jiří
dccontributorauthorRanftl, Josef
dccontributorauthorHrubý, Josef
dccontributorauthorMálek, Jaroslav
dcdateaccessioned2022-09-27T12:48:19Z
dcdateavailable2022-09-27T12:48:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33120
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Promlčení cizoložství a manželské nevěry ; Kdo může býti členem tiché společnosti ; O resignaci jediného jednatele společnosti s.r.o. ; "Strana z moci úřadu" ve smyslu § 63, odst. 3 c.ř.s. (ve znění vl. nař. Sb. č. 39/1944) ; Dva nové výpovědní důvody podle zákona o ochraně nájemníků ; Ideální kolky finančních prokuratur
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-6/#5
dcdescriptionpagination285-297
dcdescriptionpdfpagerange1-13