SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorK.L.
dccontributorauthorŠpaček, Antonín
dccontributorauthorRanftl, Josef
dccontributorauthorHarsa, Adolf
dcdateaccessioned2022-09-27T13:37:51Z
dcdateavailable2022-09-27T13:37:51Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33134
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Osmdesáté narozeniny odborového přednosty min. sprav. v.v. Antonína Hartmanna ; Jest žaloba na rozluku vyloučena nesporným řízením podle § 17? ; Jak rozuměti ustanovení § 66, odst. 1 c.ř.s. o tom, že právo chudých se povolí v každé stolici zvlášť ; Neúplnost vládního nařízení Sb. č. 44/40?
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-7/#4
dcdescriptionpagination348-354
dcdescriptionpdfpagerange1-7