SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPokrovskij, Iosif Aleksejevič
dcdateaccessioned2022-10-24T09:43:15Z
dcdateavailable2022-10-24T09:43:15Z
dcdateissued1924
dcidentifier000283922
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33643
dcformatextentxvii, 571 s.
dclanguageukr
dcpublisherIzdanie knigoizdatel'stva i knižnago magazina Davida Gliksmana
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczeabsolutní monarchie
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeobčanská společnost
dcsubjectczefyzické osoby
dcsubjectczeprávnické osoby
dcsubjectczeprávní instituty
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczestátní moc
dcsubjectengRoman law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengpublic law
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectengabsolute monarchy
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengcivil society
dcsubjectengnatural persons
dcsubjectengjuristic persons
dcsubjectenglegal institutions
dcsubjectenglaw of obligations
dcsubjectengfamily law
dcsubjectenginheritance and succession
dctitleukrIstorija rimskago prava
dctyperimske-pravo
dctermsspatialRiga
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN