SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGabler, Vilém
dcdateaccessioned2016-08-11T12:16:17Z
dcdateavailable2016-08-11T12:16:17Z
dcdateissued[1906]
dcidentifier000288449
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/338
dcformatextent116 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelské družstvo "Máje"
dcsubjectczeLudvík XVII., 1785-1795
dcsubjectczefrancouzská revoluce, 1789-1794
dcsubjectczepanovníci
dcsubjectczepolitické trestné činy
dcsubjectcze18. století
dcsubjectczeFrancie
dctitleczeLudvík sedmnáctý
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeNad názvem: Historie politického zločinu
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN