Pro přístup k dokumentu se prosím přihlaste zde.
Dokument s omezeným přístupem
Dostupný od: 2024-01-01

Přístup k plnému textu tohoto dokumentu mají pouze zaměstnanci Právnické fakulty MU.

SchémaElementKvalifikátorJazykHodnota
SchémaElementKvalifikátorJazykHodnota
dccontributorauthorWeiss, Egon
dcdateaccessioned2023-02-14T14:11:22Z
dcdateavailable2023-02-14T14:11:22Z
dcdateissued1914
dcidentifier000539834
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/34271
dcformatextentviii, 155 s.
dclanguageger
dcpublisherFelix Meiner
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprameny práva
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengsources of law
dctitlegerStudien zu den römischen Rechtsquellen
dctyperimske-pravo
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01