SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPospíšil, Jaroslav
dcdateaccessioned2023-12-18T10:35:20Z
dcdateavailable2023-12-18T10:35:20Z
dcdateissued1905
dcidentifier000553006
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/34539
dcformatextent349 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem České grafické akciové společnosti Unie
dcsubjectczeautorské právo
dcsubjectengcopyright
dctitleczeVýklad zákona o právu autorském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým : ze dne 26. prosince 1895 č. 197 Ř.Z.
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN