SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2024-06-27T11:48:01Z
dcdateavailable2024-06-27T11:48:01Z
dcdateissued19--]
dcidentifier000615641
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/34765
dcformatextent70 s.
dclanguagecze
dcpublishers.n.
dcsubjectczecelní řízení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcustoms procedure
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeReferentský návrh celního zákona
dctitlealternativeczeZákon ze dne ... o celním právu a celním řízení (Celní zákon)
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatial[S.l.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN