Abstract(s)

Kniha se skládá ze dvou částí: I. uzavření smlouvy; II. obsah smlouvy. Rejstřík se nachází na konci druhého svazku.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLeonhard, Rudolf
dcdateaccessioned2016-08-11T11:57:23Z
dcdateavailable2016-08-11T11:57:23Z
dcdateissued1907
dcidentifier526496
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/373
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá ze dvou částí: I. uzavření smlouvy; II. obsah smlouvy. Rejstřík se nachází na konci druhého svazku.
dcformatextent283 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von M. & H. Marcus
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczesmluvní právo
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengcontract law
dctitlegerDer Irrtum als Ursache nichtiger Verträge. Erster Teil, Vertragsbestandteile und Irrtum
dctitlealternativeczeOmyl jako příčina neplatných smluv. 1. díl, Části smluv a omylů
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialBreslau
dcdescriptionedition2. verb. Aufl.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN