SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2016-02-12T12:57:59Z
dcdateavailable2016-02-12T12:57:59Z
dcdateissued1932
dcidentifier000276316
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3908
dcformatextent142 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Čs. Akademického spolku Právník
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeústava -- dějiny
dcsubjectczeEvropa střední
dctitleczeDějiny veřejného práva ve střední Evropě od r. 1848
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBrno
dcdescriptionedition2., poněkud zm. vyd.
dcrightsopenaccess142 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN