SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2016-02-11T13:16:52Z
dcdateavailable2016-02-11T13:16:52Z
dcdateissued1941
dcidentifier000572498
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3979
dcformatextent63 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeotcovství
dcsubjectczerody
dctitleczeSoudní určení rodového a pokrevního původu : vznik a vývoj problému v literatuře, judikatuře a legislativě. Vládní nařízení ze dne 7. května 1941, č. 180 sb., kterým se vydávají některé přepisy o sporech o rodový nebo pokrevní původ, s komentářem, důvodovou zprávou a vzorci
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess63 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN