SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:01Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:01Z
dcdateissued1935
dcidentifier000314108
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4003
dcformatextentxviii, 337 s.
dclanguagecze
dcpublisherMelantrich
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczetrestní právo hmotné
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczepachatelé trestných činů
dcsubjectczekriminologie
dcsubjectczemezinárodní právo trestní
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeTrestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. (Část obecná i zvláštní)
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessxviii, 337 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN