SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:03Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:03Z
dcdateissued1916
dcidentifier000396208
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4007
dcformatextent35 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ.R. Vilímek
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczetrest
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengcrimes
dcsubjectengpunishment
dctitleczeZločin a trest : úvahy o základech trestního práva
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess35 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN