SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:07Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:07Z
dcdateissued[19--]
dcidentifier000584456
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4021
dcformatextent9 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Kallab
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczemladiství
dctitleczeO osnově zákona o trestání a trestní ochraně osob mladistvých
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Právnické Rozhledy
dcrightsopenaccess9 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN