SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:07Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:07Z
dcdateissued[19--]
dcidentifier000584415
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4022
dcformatextents. 145-156
dclanguagecze
dcpublishers.n.
dcsubjectczekriminologie
dctitleczePředmět a metody kriminologie : (příspěvek k metodologickému rozboru některých otázek teorie trestního práva)
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialS.l.
dcrightsopenaccesss. 145-156
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN