SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrejčí, Dobroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:29Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:29Z
dcdateissued[19--]
dcidentifier000627075
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4125
dcformatextent11 s.
dclanguagecze
dcpublishers.n.
dcsubjectczepopulace (demografie)
dctitleczePojem a význam populace : přehled hlavních problémů populačních
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialS.l.
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Ročenka právnické fakulty Masarykovy university
dcrightsopenaccess11 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN