Abstract(s)

Autor se v první části publikace zabývá vlivem křesťansko-církevní organizace (rozšiřování mnišských řádů, doba rytířských řádů, boj o klášterní majetek), v druhé části pak vlivem německého živlu v zemi (městská kolonizace, zakládání měst, zakládání měst na šlechtické půdě, zakládání měst na církevní půdě).

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLippert, Julius
dcdateaccessioned2016-08-11T12:02:32Z
dcdateavailable2016-08-11T12:02:32Z
dcdateissued1898
dcidentifier000307737
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/425
dcdescriptionabstractczeAutor se v první části publikace zabývá vlivem křesťansko-církevní organizace (rozšiřování mnišských řádů, doba rytířských řádů, boj o klášterní majetek), v druhé části pak vlivem německého živlu v zemi (městská kolonizace, zakládání měst, zakládání měst na šlechtické půdě, zakládání měst na církevní půdě).
dcformatextent445 s. + 1 mp.
dclanguageger
dcpublisherF. Tempsky
dcsubjectczesociální dějiny
dcsubjectczecírkevní instituce a organizace
dcsubjectczekolonizace
dcsubjectczeČesko
dcsubjectczeNěmecko
dctitlegerSocialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit. II. Band, Der sociale Einfluss der Christlich-Kirchlichen Organisationen und der deutschen Colonisation
dctitlealternativeczeSociální dějiny Čech v době předhusitské. Svazek II., Sociální vliv křesťansko-církevní organizace a německé kolonizace
dctitlealternativegerDer sociale Einfluss der Christlich-Kirchlichen Organisationen und der deutschen Colonisation
dctitlealternativeczeSociální vliv křesťansko-církevní organizace a německé kolonizace
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPrag
dcrightsopenaccess445 s. + 1 mp.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN