page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHus, Jan
dccontributoreditorFlajšhans, Václav
dcdateaccessioned2016-08-11T11:58:37Z
dcdateavailable2016-08-11T11:58:37Z
dcdateissued1903
dcidentifier000619868
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/431
dcformatextentxxiv, 35 s.
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublisherNákladem Jaroslava Bursíka
dcsubjectczeteologie
dcsubjectczehusitství
dcsubjectczenáboženská víra
dctitleczeSpisy M. Jana Husi. Č. 2, De corpore Christi
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessxxiv, 35 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN