Abstract(s)

Kniha je rozdělena na dvě části: 1. Stát a společnost Řeků (kapitoly: Řekové a jejich sousední kmeny; helénský kmenový stát, athénská demokracie, makedonské války); 2. Stát a společnost Římanů (kapitoly: republika; revoluce a občanské války; císařství).

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWilamowitz-Moellendorff, Ulrich von
dccontributorauthorNiese, Benedikt
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:50Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:50Z
dcdateissued1910
dcidentifier499163
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/434
dcdescriptionabstractczeKniha je rozdělena na dvě části: 1. Stát a společnost Řeků (kapitoly: Řekové a jejich sousední kmeny; helénský kmenový stát, athénská demokracie, makedonské války); 2. Stát a společnost Římanů (kapitoly: republika; revoluce a občanské války; císařství).
dcformatextentvi, 280 s.
dclanguageger
dcpublisherDruck und Verlag von B.G. Teubner
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeŘekové
dcsubjectczeŘímané
dcsubjectczeřímské právo
dctitlegerStaat und Gesellschaft der Griechen und Römer
dctitlealternativeczeStát a společnost Řeků a Římanů
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBerlin
dcrightsopenaccessvi, 280 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN