SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2016-02-11T13:19:18Z
dcdateavailable2016-02-11T13:19:18Z
dcdateissued1940
dcidentifier000303386
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4570
dcformatextent64 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie věd a umění
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczepupilární substituce
dcsubjectczedědické právo
dctitleczePupilární substituce ve vývoji římského práva
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess64 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN