SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPražák, Jiří
dcdateaccessioned2016-08-11T12:17:08Z
dcdateavailable2016-08-11T12:17:08Z
dcdateissued1896
dcidentifier000303567
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/6754
dcformatextentviii, 271 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Jednoty právnické
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectczeústava
dcsubjectczevolební právo
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengpublic law
dcsubjectengconstitution
dcsubjectengelection law
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitleczeRakouské právo veřejné. Díl první, Právo ústavní. Rakouské právo ústavní. Čásť druhá, Ústava zemská
dctypeustavni-pravo
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessviii, 271 s.
dcformatsourceSCAN