page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMiljukov, Pavel Nikolajevič
dcdateaccessioned2016-08-11T12:01:04Z
dcdateavailable2016-08-11T12:01:04Z
dcdateissued1903
dcidentifier000293672
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/6796
dcformatextentxiv, 619 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Jana Laichtera
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczekulturní dějiny
dcsubjectczenáboženská víra
dcsubjectczevzdělávání
dcsubjectczeRusko
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengcultural history
dcsubjectengreligious faith
dcsubjectengeducation
dcsubjectengRussia
dctitleczeObrazy z dějin ruské vzdělanosti. Část 2., Církev a škola (víra, tvorba, vzdělání)
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dccontributortranslatorDušek, Vavřinec Josef
dcdescriptionedition4. opr. a dopl. vyd.
dcrightsopenaccessxiv, 619 s.
dcformatsourceSCAN