page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSchindler, Emanuel
dcdateaccessioned2016-08-11T12:01:51Z
dcdateavailable2016-08-11T12:01:51Z
dcdateissued1916
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/6838
dcformatextent60 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Fr. Řivnáče
dcsubjectczecelní politika
dcsubjectczehospodářská politika - Německo
dcsubjectengcustoms administration
dcsubjectengeconomic policy
dctitleczeKe snahám o celněpolitické sblížení rakouskoněmecké
dctypeostatni-nepravni-fond
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess60 s.
dcformatsourceSCAN